Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Het Wijkteam

Wie zijn wij?

Sinds oktober 2013 zijn wij verenigd in het Wijkteam Houthaven, dat bestaat uit:

•  Johan Rus

  Cora de Graaf

  Richard Pruimboom

  Solaïka Noordzij

  Annet van Stek

Buurtpreventie

Samen willen wij ervoor zorgen dat er aandacht wordt besteed aan alle zaken die voor een betere leefomgeving zorgen. We zijn allereerst gestart met Buurtpreventie. De gemeente heeft vertrouwen in ons getoond door ons te ondersteunen en zijn er borden ‘Attentie Buurtpreventie’ bij de ingangen van de wijk geplaatst. Er is overleg op gang gekomen met onze wijkagent en met de buurtcoördinator van de gemeente. Het wijkteam wil een spreekbuis voor de wijk zijn. Hoe we zaken als veiligheid gaan vormgeven kunt u binnenkort lezen.

Doelstelling

Doelstelling van het Wijkteam is: de betrokkenheid van de bewoners bij elkaar en hun woonomgeving te versterken, waardoor de Houthavenbewoners oog en oor voor elkaar hebben.

Het motto van het Wijkteam is:

GEBORGENHEID DOOR BETROKKENHEID

Dat doel wordt nagestreefd door:

•  Het Wijkteam fungeert als aanspreekpunt voor gemeente, politie en Thuisvester en wijkgenoten

•  Het Wijkteam organiseert activiteiten die bijdragen aan grotere veiligheid in de wijk

•  Het wijkteam organiseert activiteiten die de onderlinge banden versterken.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Als onderdeel van buurtpreventie is er een actieve appgroep opgezet, WaakSamen in combinatie met WhatsApp. We houden ons ook bezig met sociale onderwerpen zoals de jaarlijkse Burendag en een gezellige kerstborrel. We hebben informatie bijeenkomsten georganiseerd, met onderwerpen als babbeltrucs en anti-inbraaktips.

Opknapactiviteiten van de wijk, zoals de speeltuin(en), het verplaatsen van een bankje uit het parkje bij de villa vanwege drugs. Jaarlijks ruimen we in de wijk en langs het kanaal alle afval op tijdens Nederland Schoon. We hebben bollen geplant bij de ingang van de wijk en een periode de groenstrook langs de Houtwolplantsoen opgeknapt.

NLdoet vormt een mooie aanleiding om nieuwe activiteiten op te pakken: zo hebben we de speeltuin aan de Slijperijhof uitgebreid met een liggende boom als speelplek, er zijn boomstammen ingegraven als onderdeel van een klimparcours. De gemeente heeft ons voor de uitbreiding een klimtoestel geschonken. We hebben ook een speelheuvel over twee betonnen buizen aangelegd.

We houden ons bezig met zaken op het gebied van veiligheid: de stoep vanaf de Bredaseweg naar de Houthavenweg is doorgetrokken zodat wandelaars veilig de hoek om kunnen. We monitoren de verkeersdoorstroming en gaan regelmatig in gesprek hierover met de gemeente. Er is een proef opgestart met de buurtbus die haltes op de Bredaseweg heeft gekregen.