Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Hier vindt u een korte geschiedenis van de wijk Houthaven.

Hoe is de naam Houthaven ontstaan?

Dat begint bij de geschiedenis van de SIMFA, Simons Emballage en Houthandel N.V. opgericht in 1886 aan de Keiweg.

Simons voorjaar 1949

Op 9 augustus 1885 richt August Simons zich tot het College van Burgemeesters en Wethouders met het verzoek een kuiperij te mogen oprichten. Voor het in werking brengen van de werktuigen in de kuiperij wordt toestemming gevraagd om een stoomketel, systeem Cornwald, met een horizontale kracht van acht paardenkracht, te plaatsen. Kuiper Simons neemt de leegstaande leerlooierij aan de Keiweg over van Josephus Lips. Eind 1885 telt de kuiperij volgens een gemeentelijk verslag ‘twaalf werknemers en twee kinderen’.

De van oorsprong uit Waspik afkomstige familie Verschure heeft sinds 1878 in Oosterhout een fabriek voor de productie van kunststof boter en margarine. De fabriek van Verschure is nog gedeeltelijk te zien achter de Sint Jans Basiliek. Voor de opslag en transport van de margarine zijn botervaatjes nodig. In 1893 verkoopt Simons volgens het jaarverslag 54.700 botervaatjes aan Verschure. De kuiperij levert ook veel kisten, zoals aan de Bredase veiling.

Simons september 1949

In 1901 gaat de kuiperij aan de Keiweg in vlammen op. Onmiddellijk wordt met het plannen van een nieuwe fabriek gestart. Plannen voor de aanleg van het Wilhelminakanaal waren al in een vroeg stadium aanleiding voor Simons om gronden, nabij het nieuwe kanaal aan te kopen. In 1903 wordt het volledige bedrijf overgebracht naar de Bredaseweg. Het Wilhelminakanaal wordt in 1910 gegraven.

In dat jaar begint Simons met de productie van houtwol. Tot 1940 is hij daarmee de grootste producent van Nederland. Houtwol wordt in die tijd vooral gebruikt door de pottenbakkers die in Oosterhout gevestigd zijn. Zij gebruiken het als verpakkingsmateriaal.

In 1926 was reeds een houthandel opgericht. De zaak floreert en telt in de periode voor de oorlog zo’n 400 Luchtfoto Houthaven 1werknemers. In 1942 ontstaat de behoefte aan een eigen houthaven, met een verbinding naar het Wilhelminakanaal. De directie besluit om deze haven door eigen werknemers handmatig te laten graven. Men voorkomt hiermee ook dat deze mensen in Duitsland te werk worden gesteld.

In 1936 wordt het 50-jarige bestaan gevierd. In oktober 1961 bestaat het bedrijf 75 jaar. Tijdens het eeuwfeest in 1986 heeft Simfa, dat inmiddels is verkocht aan het Oisterwijkse Opstalan, fabrikant van dakplaten, nog 60 mensen in dienst. In 1991 verhuist het bedrijf naar de Koopvaardijweg en worden 10 hectaren ‘Simons’ aan de Bredaseweg vrijgemaakt voor woningbouw. Het bedrijf aan de Koopvaardijweg sluit in april 1997 definitief de deuren.

Klik op de foto om de serie te bekijken, op de pijl om verder te gaan,
en op Escape om terug te gaan naar deze pagina.

De brand

Luchtfoto’s

De mensen

De sloop