Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

 

Uitleg en regels voor het gebruik van WaakSamen en de WhatsAppgroep ‘Houthaven veilig’

Onder de 18

 

Gebruik van WaakSamen en de WhatsAppgroep ‘Houthaven veilig’ wordt beperkt tot inwoners van Houthaven van achttien jaar en ouder. De wijk wordt verdeeld in drie groepen om het gebruik te vergemakkelijken en dat deze groepen niet te groot worden. Contactpersonen voor de wijk staan in alle groepen om te zorgen dat de volgende groep gealarmeerd wordt, mocht dat relevant zijn.

 

De bedoeling is om tijdig verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. Als er zich een situatie voordoet, druk je op het gewenste alarm en de locatie van het gevaar.

 

* Bij het openen van de app zie je eerst vier keuzen: Persoon, Groep, Voertuig en Omgeving

 

Als je er een kiest, staat automatisch in het tekstveld je eigen adres erop, maar dat kan je desgewenst aanpassen

 

Bij iedere groep zijn er meerdere keuzes die ingevuld kunnen worden om de situatie/persoon te beschrijven

 

* Telkens wordt gevraagd of je al 112 of 0900-8844 hebt gebeld, een advies gebaseerd op risico. Zo ja, wordt dat vermeld in het bericht en wordt er voorkomen dat we meerdere keren de politie bellen voor dezelfde melding

 

* Daarna kan het bericht weggestuurd worden

 

* Het is mogelijk en aan te raden om de verschillende mogelijkheden eerst uit te proberen. Dit kan zonder een echte vermelding te doen. Aan het eind van de voorbereiding krijg je de vraag of de melding echt is of een test. Door ‘testmelding’ te kiezen wordt het bericht afgemaakt

 

* Daarna zie je “Bedank voor de melding”. Op OK drukken geeft de vraag of het bericht gedeeld moet worden met anderen/de groep

 

* Kies dan bij een echte situatie voor de WhatsAppgroep ‘Houthaven veilig’ om het bericht door te sturen in de wijk

 

We zullen dit af en toe testen en iedereen de kans te geven om het uit te proberen, maar doe dat niet ‘zo maar’, want dat werkt verstorend voor anderen

 

* Iedereen in de groep ontvangt automatisch een bericht met wat er aan de hand is en kan een ieder vervolgens eenvoudig terug reageren op meldingen door een aanvullend bericht te sturen

 

* Er is een speciaal deel op de startpagina van WaakSamen voor het melden van berichten via Meld Misdaad Anoniem

 

* Bovenaan rechts is een zaklantaarn en een handleiding voor de app.

 

Wel of niet 112

Alvorens de apps te gebruiken, bel indien nodig eerst 112. Deze appen vervangen niet het bellen van 112 en 112functioneren alleen bij het gebruik van een internetverbinding. Dus als de politie echt nodig is en snel, bel 112, dan pas de apps gebruiken als het gepast is.

 

Belangrijk is om nooit voor eigen rechter te spelen en waarschuw bij heterdaad altijd de politie. Een verdachte persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in WaakSamen of de WhatsAppgroep te plaatsen, zal die mogelijk door de deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem desnoods contact op met de politie.

 

WaakSamen en de WhatsAppgroep hebben vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. Je kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op je eigen veiligheid.

 

De beheerders van de WhatsAppgroep zullen beoordelen of het bericht doorgezonden moet worden naar andere groepen in de wijk.

 

SAAR

Ook wijzen we je er graag op de zogeheten SAAR-methode om meldingen binnen de politieprocessen te laten passen. SAAR is bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

S = Signaleer

A = Alarmeer 112

A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen. Geef aan of er melding bij de politie/112 is gemaakt.

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en eventueel contact te maken met de persoon.

 

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Als het veilig lijkt en enkele mensen tegelijk naar buiten gaan, is gebleken dat vele oneigenlijke bedoelingen in de kiem gesmoord worden.

Delen van foto’s

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan foto’s van verdachten online openbaar te maken. Een buurtapp is echter een besloten groep, waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Ook is het mogelijk een foto maken en pas delen (met de politie) als het nodig is.

 

Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen.

 

Geen overbodige berichten

* WaakSamen en de WhatsAppgroep zijn bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis, stuur dus a.u.b. geen berichten die niets met veiligheid te maken hebben

 

* Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke

 

* Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten

 

* Ook na een melding geen ‘bedankt’, ‘goed gedaan’ of een duimpje sturen

 

* Sommige mensen vinden het vervelend om onnodig berichten te krijgen, het blijkt uit andere groepen dat sommige mensen juist daarom een groep zelfs verlaten, iets dat we uiteraard niet willen

 

* Tip: Installeer een alarmgeluid zoals een sirene als meldingsgeluid van de WhatsAppgroep, zo weet u direct of de melding urgent is of niet

 

* Heb je vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht, nooit in de groep zelf

 

* De beheerders zullen er voor waken dat oneigenlijk gebruik tegengehouden wordt

 

* Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep.