Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

13 oktober 2001

Sinds kort is de gemeente Oosterhout gestart met het project Natuur in de Wijk om de biodiversiteit in het stedelijk gebied te verhogen. Het project dat al in 13 gemeenten loopt, wordt uitgevoerd door adviesbureau Orbis, met subsidie van de provincie Noord-Brabant. Samen maken we een beter leefgebied voor vogels en insecten in de wijk.


Behoud van biodiversiteit

Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven. Maar ook voor soorten die het wel goed doen in stedelijk gebied wordt het steeds moeilijker. Voedselvoorraad en nestgelegenheid wordt met de jaren steeds kleiner. Dit komt doordat er in stedelijke gebieden meer bestrating is en minder groen. Ook huizen worden steeds beter geïsoleerd, waardoor vogels en vleermuizen geen plekje meer hebben om te nestelen. Het behoud van biodiversiteit in de stad is erg belangrijk. Zo zorgen wilde bijen voor het bestuiven van fruitbomen, gewassen en bloemen en zorgt de ontlasting van vogels voor nieuwe planten.


Voedsel en veiligheid bieden

De komende twee jaar gaan de gemeente Oosterhout en Orbis samen met lokale partijen aan de slag met het project Natuur in de Wijk. Met Natuur in de Wijk kunnen inwoners diverse soorten voedsel en veiligheid bieden door nestkasten en beplanting te plaatsen. Deze maatregelen moeten zorgen voor meer gier- en huiszwaluwen, huismussen, vleermuizen en wilde bijen.


Aanmelden via een gevelscan

Als aftrap van het project is de wijk Slotjes geselecteerd voor het vergroten en verbeteren van het leefgebied voor de dieren. Bij de start van het project wordt gemeten hoeveel van de bovenstaande soorten er nog rondvliegen in Slotjes. Vervolgens kunnen inwoners via een gevelscan zich aanmelden voor het plaatsen van gratis nestkasten of beplanting. Na enige tijd wordt een nieuwe telling gedaan. Zo wordt bepaald wat het effect is van de maatregelen.


Doe mee

Komende weken wordt er in de wijk Slotjes een gevelscan gedaan. Dit betekent dat er flyers worden verspreid waarop voor iedere woning een specifiek advies staat over de geschiktheid van de woning voor bepaalde nestkasten en/of beplanting. Aan de hand van de flyer kunnen inwoners zich aanmelden via de website van Natuur in de Wijk. Naast deze maatregelen voor particulieren, worden ook architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars geïnformeerd en geënthousiasmeerd over natuurinclusief bouwen. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om inbouwnestkasten te laten plaatsen. Meer informatie over natuurinclusief bouwen is te vinden op de website van bouwnatuurinclusief.nl. Lokale partijen die nog niet zijn benaderd en mee willen doen met Natuur in de Wijk kunnen contact opnemen via info@natuurindewijk.nl.