Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Dit artikel heeft in BN de Stem gestaan op 13 augustus. Het wijkteam is al langer bezig met, en vertegenwoordigd in de Mobiliteitstafel van de gemeente Oosterhout over de toekomst van mobiliteit van de stad.


‘Doe op zijn minst onderzoek naar rondweg bij Oosterhout’


Bewoners Houthaven vrezen voor verkeersinfarct in hun wijk


Een rondweg bij Oosterhout? Diverse partijen zijn tegen. Maar bewoners van de Houthaven willen dat er alsnog een onderzoek komt… Het is nu pleisters plakken.”


Sjoerd Marcelissen

De wijk Houthaven ligt tegen één van Oosterhouts grootste knelpunten aan, de Bredaseweg. In de spits staan er forse autorijen voor de verkeerslichten. ,,Het hele probleem is dat in Oosterhout bijna al het verkeer door het centrum moet, er is geen weg omheen”, vertellen Johan Rus en Charles Pfeifle namens het wijkteam Houthaven. ,,Alles kruist op dat ene punt bij Trommelen. Er is geen ruimte voor een fly-over. Elke gemeente die groeit maakt een rondweg. Kijk naar Raamsdonksveer of Dongen.”

Met dat laatste raken Rus en Pfeifle een gevoelig punt. Want de afgelopen tijd spraken de gemeente Oosterhout en onderzoeksbureau APPM met allerlei belangengroepen om de verkeersproblemen bij de stad aan te pakken. Voor diverse partijen, zoals de vertegenwoordiging uit Den Hout, is een rondweg aan de westkant uitgesloten. 

,,Wat wij jammer vinden, is dat er niet eens een goede studie is gedaan. Er is een plaatje getoond van een 80 km-weg  door het buitengebied. Dat schrikt af. Je kunt ook allerlei andere alternatieven bekijken. Kijk naar een verbinding met de N285 bij Terheijden of mogelijkheden bij Den Hout en De Contreie. Waarom kan het geen 50 of 60 km-weg zijn? Wij zeggen dit niet vanuit het belang voor de Bredaseweg, maar voor het Oosterhoutse belang. Je moet even de lokale en persoonlijke belangen ontstijgen.”

Voorlopig lijkt de gemeente Oosterhout níet aan een rondweg te willen, vanwege het gebrek aan draagvlak. ,,Ze schuiven het van zich weg en zijn niet doortastend.” Het probleem blijft hoe dan ook, menen Rus en Pfeifle. ,,Kijk naar wat er allemaal bijkomt aan nieuwbouw: de Wilhelminahaven, de Zwaaikom, mogelijk Lievenshove, het Arendsplein en op bedrijventerrein Tricorp. Die mensen moeten allemaal hierlangs. Het wordt te veel. We komen met een infarct te zitten. Oosterhout spreekt een groeiambitie uit, maar laat het na om dit op het gebied van mobiliteit te doen.”

Op tafel liggen diverse oplossingen. Zoals eenrichtingsverkeer op een deel van de Bredaseweg. ,,Pleisters plakken. Het is niet voldoende. De angst dat een rondweg verkeer aanzuigt, is kortzichtig. Anders komen die auto’s bij je door de straat.”

Volgens Rus en Pfeifle worden er te veel toezeggingen gedaan richting bewonersorganisaties die uiteindelijk in de weg zitten. Ze doelen op de Lage Molenpolderweg. ,,Ooit zijn er toezeggingen gedaan om het verkeer daar te beperken. Maar die afspraken zijn geen wet voor de toekomst. Ook is het wellicht nodig om te kijken naar de knip bij het Wilhelminakanaal.” De bewoners van de Houthaven hebben zelf een suggestie gedaan om de bereikbaarheid te verbeteren. Dat betreft een doorsteek tussen de Molenstraat en de Wilhelminahaven. Vanuit de nieuwe rotonde op de Bredaseweg zouden auto’s naar de Molenstraat kunnen doorsteken. ,,De Molenstraat wordt eenrichtingsverkeer. Wanneer je dat doet, verminder je de druk op de opstelvakken bij de verkeerslichten op de kruising Bredaseweg-Ridderstraat. Ons voorstel is dan dat de twee banen op de Bredaseweg gebruikt worden voor rechtdoor en rechtsaf.”

De Oosterhoutse gemeenteraad bespreekt naar verwachting in september de verkeersaanpak rond de stad, daarna volgen besluiten.