Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail


Oosterhouters weten zelf heel goed hoe ze willen wonen of hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Daarom denken inwoners regelmatig mee met projecten van de gemeente. Ook nemen ze vaker zelf initiatief om samen met buurtgenoten een idee te realiseren. Vanaf vandaag kunnen inwoners dat ook digitaal doen. Op ideeënplatform doemee.oosterhout.nl kunnen ze reageren op projecten en hun eigen initiatief plaatsen. Daarmee zet de gemeente een nieuwe stap om de betrokkenheid van inwoners te vergroten.


Wethouder Clèmens Piena: ‘Door samenwerking krijgen we meer voor elkaar. Het platform gaat daarbij helpen. Inwoners kunnen op een tijd en plaats die hen uitkomt meedenken met projecten van de gemeente. Ook kunnen ze hun eigen idee (initiatief) presenteren aan hun buurtgenoten. Die kunnen dit initiatief verder brengen door hun suggesties te delen of aan te geven dat ze mee willen doen. Soms is hulp van de gemeente helemaal niet nodig en voeren ze het initiatief samen uit. Is er wel hulp nodig? Dan kan de wijkmakelaar meedenken over wat er wel en niet mogelijk is, hoe je dit verder kunt aanpakken of hoe je andere buurtgenoten kunt betrekken. Het initiatief blijft van de inwoner. Als gemeente faciliteren we waar mogelijk met kennis, budget of materiaal.’


Eenvoudig meedoen

Inwoners die mee willen doen, maken eenvoudig een eigen profiel aan op het platform. Op het platform is per project te zien hoe mensen kunnen meedoen en meedenken. Bij de lancering zijn dit acht projecten. Dat aantal zal de komende tijd verder groeien. Het platform is een van de instrumenten die de gemeente inzet om inwoners te betrekken bij projecten. Ook de traditionele bewonersbijeenkomst of bewonersbrief blijven bestaan. Op het platform komt de informatie uit deze fysieke bijeenkomsten en de digitale inbreng samen.


Vergroten betrokkenheid

Het platform is een van de stappen die de gemeente zet om de relatie en betrokkenheid met inwoners te versterken. Eerder is gestart met wijkgericht werken. Wijkmakelaars onderhouden contacten in de wijk en verbinden inwoners met collega’s. De wijkwethouders zijn bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijk. Daarnaast zijn de collegenota’s openbaar toegankelijk gemaakt. Op uitnodiging sluiten externe gasten aan bij de collegevergadering. Ook wordt bekeken hoe de bredere dialoog met de samenleving een vaste plek kan krijgen. Deze is eerder gevoerd bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 en de Corona Impact Analyses.


Ook de gemeenteraad is actief bezig met verbinden. Zo is het al veel langer mogelijk om gast van de raad te zijn. Jaarlijks organiseert de raad de cursus Politiek Actief om inwoners te informeren over het raadswerk. Ook bezoekt de raad regelmatig buurten en initiatieven van inwoners.