Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail
We zijn als wijkteam al langere tijd bezig om het ontbrekende stuk voetpad rechts van de Houthavenweg naar de rotonde doorgetrokken te krijgen, en het uitgaande fietspad ‘recht te trekken’, waar nu een bocht is. (Zie tekening). Beide in verband met de veiligheid.


Tegelijkertijd wilden we de bomen op de hoek laten fatsoeneren. Er staan nogal veel bomen op elkaar en vooral de prunus op de hoek is er slechter aan toe, met afgebroken/afgezaagde takken en rotte stukken.


We hebben vorige week van de gemeente bericht gekregen dat zowel het voorgestelde stuk trottoir als het fietspad zal worden gerealiseerd. Dit was deels een verrassing, gezien het fietspad aanpassen aanvankelijk erg duur zou zijn en technisch moeilijk uitvoerbaar.


Mogelijk door tussenkomst van wethouder Arnoud Kastelijns, die onlangs onze ‘wijkwethouder’ geworden is, kreeg de besluitvorming een positieve wending. Hoe dan ook is dit een prettige ontwikkeling die in een stroomversnelling is gekomen, want zoals al te zien is, is de uitvoering al gestart.


Wel is er door de gemeente besloten dat er niets gedaan wordt aan de bomen op de hoek. Ze zijn niet onveilig en blokkeren het zicht niet, dus ze blijven zoals ze zijn.


Bovendien zal de vrijgekomen aarde van de paden gebruikt worden om de heuvel op het grote speelveld iets op te knappen. Dat dan waar de aarde weggespoeld/afgelopen is en de heuvel iets aanvullen rond de buizen.


Hierna volgt de bewonersbrief die uitgegeven is door de gemeente.                                             Bewonersbrief
                                             Zaak : Fiets- voetpad

Houthavenweg
Datum : 15 maart 2021

____________________________________________________________________________________

 

Start werkzaamheden fiets- en voetpad Houthavenweg

 
In de week van 15 maart zal aan de Houthavenweg in de richting van de rotonde Bredaseweg een extra voetpad langs het park worden aangelegd. Daarnaast zal aan dezelfde kant de invoegstrook voor fietsers in de richting van de rotonde worden verlengd.
 
Waarom deze maatregelen en wat gaan we doen?
Vanuit het wijkteam Houthaven is het verzoek gekomen om een extra stuk voetpad aan te leggen. Dat zal komen tussen de bomen door naar de Bredaseweg. Hiermee kunnen voetgangers daar gebruik van maken en hoeven zij niet over het fietspad te lopen, zoals nu regelmatig gebeurt, maar gezien de ruimte onveilig is. Tevens is door het wijkteam Houthaven verzocht om gelijktijdig het fietspad aan dezelfde kant iets verder door te trekken. Hiermee krijgen fietsers beter de ruimte om in te voegen naar de rotonde en is er iets meer breedte in de smalle weg naar de rotonde.
 
De gemeente heeft het idee van de bewonersgroep verder uitgewerkt en zal deze uitvoeren, zoals aangegeven op het kaartje op de achterkant van deze brief. Bij deze werkzaamheden zal ook een nieuwe boom worden geplant. Er is gekozen voor een Paulownia tomentosa (Anna Paulownaboom), ook wel keizersboom genoemd. Deze boom bloeit met licht violetblauwe bloemen in de periode mei-juni.
 
Planning en uitvoeringswijze
De werkzaamheden starten in de week van 15 maart. De werkzaamheden vinden aan de zijkant van de rijbaan plaats. De weg zal dus niet worden afgesloten.
 
Meer informatie
Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met de bewonersgroep Houthaven via wijkteam@houthavenoosterhout.nl of met de wijkmakelaar Merijn Scheifes m.scheifes@oosterhout.nl.
 
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans. U kunt hem op werkdagen (m.u.v. woensdagen) bereiken op telefoonnummer 14 0162.

Bij de aannemer is de heer A. van den Oord uw contactpersoon, zijn telefoonnummer is: 06-53474780.

Tekening nieuwe fiets- en voetpad