Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

wilhelminalaan-2-2016-09

 

 

 

De Stem 3 augustus

OOSTERHOUT – De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Wilhelminahaven’ van de gemeente Oosterhout vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van woensdag.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Met het bestemmingsplan wilde de gemeenteraad van Oosterhout 233 woningen kunnen bouwen, waarvan er 227 komen op de plek van de voormalige fabriek Magnetic Products Oosterhout, het zogenoemde MPO-terrein.

Van deze woningen zou een deel gestapeld zijn. De gestapelde woningen zouden worden verdeeld over twee appartementengebouwen met een maximale hoogte van 22 meter en een woontoren met een maximale hoogte van 40 meter, de kanaaltoren genoemd. Door deze plannen vrezen enkele omwonenden onder meer aantasting van hun privacy en verkeers- en parkeeroverlast. Zij kwamen tegen het bestemmingsplan in beroep.

De Raad van State oordeelt dat de gemeente Oosterhout beter had moeten uitleggen waarom de beoogde ontsluiting via de Bredaseweg niet tot grote doorstromingsproblemen zal leiden. Ook heeft de gemeente Oosterhout een onderzoek naar zogeheten windhinder die de woontoren zou kunnen veroorzaken, niet uitgevoerd.