Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

BN De Stem 23.10.2015

BN De Stem 2015 10

 

De aanloop verliep stroef, maar na aanpassingen is de raad het eens over plan 227 woningen Wilhelminahaven.

 

Het nieuwbouwplan Wilhelminahaven op het voormalige MPO-terrein in Oosterhout kan van start gaan. De gemeenteraad is deze week na stevige kritiek van de oppositiepartijen akkoord gegaan met het plan, nadat enkele aanpassingen zijn gedaan.

 

De oppositie is vooral kritisch over de manier waarop het hele proces is verlopen. Sommige raadsleden vinden dat er niet geluisterd is naar de burgers. Henk van Ginneken (GBV): “Het is onbehoorlijk bestuur om nu nog met die woontoren van veertig meter aan te komen. De bezwaarmakers behandelt u als lastige burgers. Het zou u sieren om het een keer met burgers eens te worden zonder tussenkomst van een rechter.”

 

Cees Noltee (Groen Brabant): “Het project op het MPO-terrein is verre van ideaal. Deze wijk krijgt een hoge woondichtheid. Een woontoren van veertig meter past daar niet in. Verder maken we ons zorgen over de Amerikaanse eiken en over het milieu.”

 

Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks) sluit zich daarbij aan: “Twaalf verdiepingen is veel te hoog. Verder vragen wij ons af hoe het zit met het Tri-Corp-terrein. Als er woningen staan, kunnen er dan bedrijven in milieu categorie 3 gevestigd worden?”

 

Anton van Opzeeland (PvdA) plaatst vraagtekens bij de verkeersafwikkeling: “Iedereen weet dat de Bredaseweg het nu al niet aan kan. Dat zal alleen maar erger worden.” Van der Zanden diende namens GroenLinks, Groen Brabant en GBV een amendement om de woontoren te kortwieken van veertig naar 21 meter. Deze toevoeging aan het bestemmingsplan haalde het echter niet.

 

Wethouder Marcel Willemsen (Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening) vindt dat er wel voldoende naar de bewoners is geluisterd. “In februari zijn er veertien zienswijzen ingediend. Na alle aanpassingen zijn er daar nog drie van over. We hebben samen met de ontwikkelaar naar het voorontwerp van de toren gekeken en hebben de locatie aangepast en de toren gedraaid. Je kunt nu vanaf de hoogste verdieping niet meer naar de tuinen van het Kanaaleiland kijken. De Amerikaanse eiken worden keihard beschermd. En de ontwikkelaar is bereid om extra in leefbaarheid te investeren bijvoorbeeld met een speeltuin en een ontmoetingsruimte.” De meerderheid van de raad vindt de aanpassingen voldoende en stemde voor.

 

Thuisvester en ZeemanVastgoed uit Hoorn, de eigenaren van de grond, gaan 227 woningen bouwen op het MPO-terrein onder de naam Wilhelminahaven.