Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Houthaven en MPO-terrein

 

Aangepast plan MPO-terrein

 

DOOR JAMAICA VINK

BN de Stem 23 juni

 

Het college van B en W heeft het woningbouwplan voor het voormalige MPO-terrein in Oosterhout aangepast. Op dit terrein aan de Bredaseweg moeten ongeveer 227 woningen komen voor verschillende doelgroepen.

 

De aanpassingen zijn het gevolg van opmerkingen vanuit de Oosterhoutse gemeenteraad en bezwaren van omwonenden.

 

Zo was er kritiek op het hoogste appartementencomplex, van twaalf verdiepingen, en de afstand hiervan tot de omliggende bomen. Besloten is om deze toren anders te positioneren, dit om voldoende afstand te creëren met de bomen en te zorgen voor voldoende privacy voor dichtbijgelegen, bestaande woningen.

 

Een ander kritiekpunt vormden de woningen achter de Molenstraat. Die zouden volgens sommige fracties wel erg dichtbij bestaande woningen komen. Daarom stelt het college nu voor het dichtstbijzijnde huis in het plan te veranderen in een patiowoning in plaats van een rijwoning. Dit betekent dat de bouwlaag verandert van 11 naar 3,5 meter.

 

Tot slot waren er opmerkingen over de plannen op het Baileyterrein, wat naast het MPO-terrein ligt. Hier worden de woningen in het nieuwe plan anders geplaatst. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

 

Het nieuwe plan ligt de komende weken ter inzage. Eind dit jaar komt het voor de raad.