Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Gemeente Oosterhout met naamWat te doen bij overlast. Zijn jongeren gewoon aan het hangen of verzorgen ze werkelijk last? Politie bellen, en dan welk nummer, of juist onze wijk-app LAS gebruiken? Lees verder deze uitgave van de gemeente.

 


 

Meldpunt jeugdoverlast

De gemeente Oosterhout wil jeugdoverlast een halt toe roepen. Van minder acute jeugdoverlast, wordt vaak geen melding gemaakt bij de politie. Daarom is er een digitaal loket opengesteld, waar u melding kunt maken van jeugdoverlast.

 

Deze informatie wordt gebruikt om de locaties van jeugdoverlast vroegtijdig te overzien, zodat de overlast effectief kan worden aangepakt.

 

Jeugdoverlast
Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving. Soms zijn het streken, maar enkelen dreigen af te glijden naar kleine criminaliteit. Kleine criminaliteit is hinderlijk en geeft mensen een gevoel van onveiligheid. Mogelijke voorbeelden van overlast zijn: lawaai, stilstaande auto’s of brommers met een draaiende motor, afval rond hangplekken, drugsgebruik, vandalisme en intimiderend gedrag.

 

Melding jeugdoverlast
Via het e-mailadres cojor@oosterhout.nl  kunt u een melding maken van jeugdoverlast. De meldingen worden uitgezet in het overlastnetwerk (COJOR) Casuïstiek Overleg Jongeren in de Openbare Ruimte. Het overlastnetwerk bestaat uit de gemeente (Coördinator Jeugdveiligheid, Buitengewoon Opsporingsambtenaar en de leerplichtambtenaar), de politie, de leerplichtambtenaar en een jongerenwerker Surplus welzijn en Thuisvester woningbouw corporatie. Dit overleg vindt eens in de vier weken plaats dan worden de ingekomen casussen besproken en indien noodzakelijk, gelijk de aanpak afgestemd.

 

Spoedeisende gevallen
Het kan zijn dat uw melding zo dringend is dat er niet op de gemeente of andere instanties kan worden gewacht. Dan kunt u het beste de politie bellen via het telefoonnummer 0900-8844. Als er gevaar is voor personen of goederen, belt u het centrale alarmnummer 112.

 

7 tips voor omgaan met hangjongeren.

1. Maak onderscheid tussen verschillende hangjongeren.

a) Prettige groepen (20%). Ze zijn niet hinderlijk en u hebt er geen last van.
b) Hinderlijke groepen (50%). Ze provoceren en zorgen voor geluidsoverlast.
c) Overlast gevende groepen (25%). Er is sprake van geweldpleging. Er zijn regelmatig contacten met politie. Ze gebruiken drugs.
d) Criminele groepen. Ze hebben wapens en gebruiken geweld. Met deze laatste groep kunt u als buurtbewoner niet veel. Die groep is voor de politie. Richt u zich op de 95% van de jongeren waar u wel invloed op kunt hebben.

 

2. Spreek de jongeren respectvol aan. Dit valt niet altijd mee. Zeker niet als je als buurtbewoner kwaad bent omdat je iets onder je neus ziet gebeuren, dat niet door de beugel kan. Maar het werkt toch zo dat als je eerst de ander respectvol behandelt, je ook respect terugkrijgt. Dit geldt niet alleen tussen volwassenen, maar werkt tegenwoordig ook zo in het contact tussen volwassenen en jongeren. Wat wij hier ook van mogen vinden, tijden veranderen en een respectvolle benadering blijkt vaak de angel uit het gesprek te halen. Bij schelden en tieren is de kans dat je dit gedrag meteen terugkrijgt veel groter. Zeker bij pubers. En bij jongeren, afkomstig uit andere culturen, waarbij respect vaak een grotere rol speelt dan bij ons.

 

3. Tel tot tien voordat u het gesprek begint. En als u zo boos bent dat u niet in staat bent om een rustig gesprek te voeren, stel het dan uit. Probeer liever de jongere aan te spreken als er nog niks gebeurd is. Of later, als het (weer) rustig is. Het loont ook de moeite om eens iets aardigs te zeggen, als er iets goed gaat, het lekker weer is, er leuk gevoetbald wordt. Een praatje maken, je zelf voorstellen en de jongeren bij de voornaam leren kennen helpt ook mee. Bovendien kun je ze zo ook nog eens afzonderlijk aanspreken in plaats van in de groep.

 

4. Het resultaat telt. Sommigen van u zullen misschien denken: ‘wat een soft gedoe, daar heb ik geen tijd voor’. Maar respectvol aanspreken is zeer goed te combineren met duidelijk grenzen stellen. En als u op een plek woont, waar dagelijks hangjongeren komen, levert zo’n eerste investering lang rendement op. Dat speelplein verhuist niet, u woont daar nou eenmaal, de zomervakantie duurt lang, met name de avonden. Jongeren groeien op, verdwijnen en er komen nieuwe voor terug. Ze horen van elkaar hoe het er aan toe gaat. Dus van zo’n investering hebt u lang plezier.

 

5. Eerst de jongeren aanspreken. Niet achter hun rug om al naar de politie gaan.
Dat wordt gezien als laf. Probeer het eerst samen uit te spreken. Pas als dat niet lukt, zeg dan dat u een gesprek van u met de jongere èn de wijkagent wil regelen.

 

6. Pot niet op, wat u dwars zit. De jongeren zijn geen helderzienden en weten niet wat u denkt. Als u niet zegt wat u dwarszit, kunnen zij zich niet aanpassen. Bovendien, als u licht geïrriteerd bent, gaat een rustig gesprek beter dan wanneer bij u de pan al is overgekookt.

 

7. Ga niet schelden, foto’s maken van de jongeren, bal leksteken. Dat vraagt om ruzie.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Coördinator jeugdveiligheid van de gemeente Oosterhout

 

Ronald Slagmolen

 

 

Surplus Gemeente Oosterhout met naamPolitie

 

Thuisvester