Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Gemeente Oosterhout

 

 

 

Deze bewonersbrief hebben we ontvangen van de gemeente Oosterhout.

 

Aan alle bewoners en ondernemers in de omgeving van kruispunt Bredaseweg-Wilhelminalaan

 

Vanaf dinsdag 28 april

 

Vanaf dinsdag 28 april wordt het kruispunt Bredaseweg- Wilhelminalaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit is noodzakelijk vanwege de werkzaamheden die daar plaats moeten vinden. Dit gebeurt in twee fasen en duurt naar verwachting tot en met maandag 4 mei.

 

De verouderde verkeersregeling op deze kruising wordt vernieuwd en afgestemd op de verkeerslichten bij de kruising Ridderstraat-Bredaseweg voor een betere doorstroming. Tegelijkertijd wordt het asfalt op een deel van de Wilhelminalaan vervangen en wordt de belijning op diverse plaatsen hersteld.

 

Wat gaat er veranderen?

 

De verkeersregeling is circa 15 jaar oud en vertoont een toenemend aantal storingen. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan en daarnaast nemen de onderhoudskosten toe. De verkeersregelautomaat wordt daarom vervangen. De nieuwe verkeersregeling wordt afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgt weer een koppeling met de verkeersregeling bij de kruising Ridderstraat-Bredaseweg. Ook wordt bij de nieuwe regeling zo goed mogelijk rekening gehouden met de wachtrij voor de parkeergarage en de toestroom van auto’s vanaf de garage richting de centrumring. Het is echter niet mogelijk om de stagnatie op het kruispunt bij piekdrukte te voorkomen. De verwachting is dat automobilisten nog steeds de Bredaseweg naar de parkeergarage in zullen blijven rijden, ondanks dat het daar al vol staat. Hierdoor blokkeert men andere rijrichtingen waardoor het kruispunt (onnodig) vastloopt.

 

Overige werkzaamheden

 

Tijdens de kruispuntafsluiting wordt het beschadigde asfalt van de opstelvakken in de Wilhelminalaan vervangen en vinden kleine reparaties van “winterschades” plaats. De belijning is op een aantal plaatsen door slijtage minder goed zichtbaar geworden en wordt daarom opnieuw aangebracht.

 

Uitvoering in fasen en verkeersmaatregelen

 

Van dinsdag 28 april tot en met maandag 4 mei wordt het kruispunt Bredaseweg-Wilhelminalaan-Van Liedekerkestraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gehele kruispunt wordt afgesloten met bouwhekken. (Vracht)autoverkeer richting de parkeergarages (Jumbo en FORVM) en de binnenstad wordt omgeleid via de centrumring. In de Gasstraat en in de Bredaseweg wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven, zodat de bestemmingen aan de Bredaseweg (centrumzijde), waaronder de parkeergarage, met de auto bereikbaar blijven. Om de Bredaseweg breed genoeg te maken voor tweerichtingsverkeer wordt op vrijdag 24 april de verkeersdruppel ter plaatse van Bredaseweg 18-20 aangepast en wordt de parkeerstrook vanaf Bredaseweg 2 tot en met 18 tijdelijk buiten gebruik gesteld.

 

Voetgangers en fietsers (afstappen) kunnen het kruispunt nog wel passeren, zij het met enige hinder.

De panden direct aan het kruispunt blijven zo ook bereikbaar, waar nodig worden loopschotten gebruikt. De woningen en parkeervakken in een klein deel van de Wilhelminalaan en Bredaseweg zullen tijdelijk niet met de auto bereikbaar zijn.

Vanaf vrijdagavond 1 mei wordt 1 rijstrook vanaf de Bredaseweg (centrumzijde) rechtsaf naar de Van Liedekerkestraat al opengesteld. In het weekend kan het autoverkeer dan vanaf de parkeergarage/Jumbo via de centrumring de binnenstad uitrijden.

 

Vragen?

 

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neemt u dan contact op met de toezichthouder, de heer Schoemaker, via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.schoemaker@oosterhout.nl. Alle projectinformatie vindt u hier.