Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

Nieuwjaarsbijeenkomst Houthaven nuttig en aangenaam

NiewjaarBorrel150114-64

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Houthaven op 14 januari jongsleden in de Pannehoef, trok meer dan 60 belangstellenden. Weliswaar niet zoveel als op de bewonersavond van vorig jaar toen er 130 deelnemers waren, maar nog altijd een respectabel aantal. Het wijkteam heette de aanwezigen daarom dubbel zo hartelijk welkom.

 

Ingrid Kriens, die in 2013 het initiatief nam tot de oprichting van het wijkteam Houthaven, vertelde in een interview welke activiteiten het afgelopen jaar waren ondernomen en wat daarvan de resultaten waren. Van schoonmaakdag tot buiten speel- en burendag, van stoep doortrekken tot konijnenplaag, van bloembollen tot zorg voor elkaar, Halloween en buurtpreventie, passeerden daarin de revue. In de lente zal de entree van de wijk, als het goed is , één bloemenzee zijn met tulpen, krokussen en narcissen. Het trottoir, ter hoogte van de villa aan het begin van de wijk, zal door aandringen van het wijkteam binnen afzienbare tijd zijn doorgetrokken tot aan de Bredaseweg.

 

NiewjaarBorrel150114-107

De jeu-de-boules baan is inmiddels opgeknapt en konijnenvangers beperken de overlast tot redelijk aanvaardbare proporties. De website, het wijkbord, de nieuwsbrieven en natuurlijk het persoonlijke contact tussen wijkbewoners, zorgen voor meer onderlinge verbindingen, waardoor buurtbewoners weten wat er in de wijk gaande is. De Burendag met barbecue en rommelmarkt eind augustus was een geweldig leuke en ontspannen happening. De Halloweenoptocht in oktober was een feest voor de kinderen met hun lampions. Zelfs ouderen uit de flats aan het Houtwolplantsoen namen er actief en hartverwarmend aan deel. Zij deelden snoep en fruit uit en er was zelfs een hoogbejaard spook die zich overigens allervriendelijkst gedroeg.

 

Ook in 2015 zal de Houthaven bruisen van activiteiten. Na de Nieuwjaarsproost bracht wijkteamlid Karin Plantinga de bewoners op de hoogte van alle voornemens, ideeën en concrete afspraken voor het komende jaar. Naast de voortzetting van bestaande activiteiten zijn er ook veel nieuwe plannen. Of die gerealiseerd kunnen worden, hangt vooral af van de behoefte en het enthousiasme van de wijkbewoners zelf. Zo bestaat er het plan voor de aanleg van een buurttuin en is er het aanbod voor een cursus ‘Reanimatie m.b.v. een AED’. De opzet van een Lokaal Alarm Systeem (LAS) via de mobiele telefoon is in de eindfase en wordt binnenkort gelanceerd. Een aantal wijkbewoners gaf al aan dat zij graag willen deelnemen aan het Houthavenbuurtcafé. Wijkbewoners die interesse hebben in één van deze activiteiten kunnen zich melden bij het wijkteam of op de website. Natuurlijk zijn er altijd vrijwilligers nodig voor ‘Nederland schoon’ en ‘Nederland doet’. Tijdens ‘Nederland doet’ bijvoorbeeld, hoopt het wijkteam de wijk aantrekkelijker te maken met houten zitelementen. ‘Is er ook een mogelijkheid voor een seniorenhangplek?’ NiewjaarBorrel150114-83vroeg daarop één van de aanwezigen. ‘Wat ons betreft wèl’, was het antwoord. ‘Wij dromen al van een soort picknicktafel bij de buurttuin. Daar is dan wat te zien en te beleven en dat zou dan een prima ontmoetingsplek kunnen zijn, waar je met mooi weer, buiten gezellig wat kunt drinken en kletsen met elkaar.’

 

Gré van der Vorst, de wijkagent, wist de Houthavenaars te vertellen dat het wat inbraken betreft weliswaar vrij rustig is in de wijk, maar dat alertheid altijd een vereiste is. ‘Als u iets vreemds opmerkt’, riep hij de bewoners op, aarzel niet direct 112 te bellen. Dat hoeft echt niet alleen bij brand, een ongeluk, of ernstig misdrijf. Wij nemen elke melding serieus en zijn snel ter plaatse.’ Dat je niet alleen als senior, maar ook als bewoner van middelbare leeftijd iets kon opsteken van de acts over babbeltrucs, werd snel duidelijk door het rollenspel van politie-acteurs. De acts, direct afkomstig uit de politiepraktijk, gaf een verhelderend beeld van de werkwijze van oplichters. Samen met de mensen in de zaal werden preventieve maatregelen bedacht. Elkaar als wijkbewoner kennen, al is het maar van gezicht, helpt in elk geval, want samen weet je meer en kun je meer dan individueel.

 

Klik op de foto om de serie te bekijken, op de pijl om verder te gaan, en Escape om terug te gaan naar de pagina.