Binnenkort

Hebben we je adresgegevens, ook voor de nieuwsbrief en veiligheidsapp? Klik voor e-mail

 Wijkbijeenkomst overzicht

Op 29 januari 2014 was de eerste bijeenkomst van het nieuwe Wijkteam Houthaven met de buurtbewoners een feit. Het team, dat slechts vier maanden bestaat, stelde zichzelf voor. Buurtbewoners konden bovendien kennismaken met de Buurtcoördinator van de gemeente Hanneke Herders, en de wijkagenten Nardy Kapitein en Kees Schuller. De opkomst was zeer groot: meer dan 100 wijkgenoten waren aanwezig in De Pannehoef.

 

Er was veel fotomateriaal te zien van activiteiten die in de afgelopen drie jaar al in de Houthaven zijn georganiseerd: Buitenspeeldagen die steeds succesvoller worden, de Schoonmaakdag, een Burendag, knutselen en een lampionoptocht in het thema Halloween.

 

Inbraakgevoelige plekken

 

Uitgangspunt van de avond vormde het Buurtpreventieproject dat binnenkort verder wordt uitgewerkt. Bij alle in- en uitgangen van de wijk komen borden ‘Attentie Buurtpreventie’. Een eerste exemplaar reikte wethouder Marian Jansen begin januari aan het wijkteam uit. Tijdens de bijeenkomst gaven de wijkagenten al een paar inbraaktips en werd er een filmpje getoond (het filmpje is hier te zien) waarin pijnlijk duidelijk wordt hoe snel een inbreker binnen kan zijn. Bij voldoende belangstelling wordt over het onderwerp inbraakpreventie nog een aparte bijeenkomst gehouden waarbij ook een leverancier van veilig hang- en sluitwerk (met keurmerk) uitleg komt geven.

 

Het Wijkteam wil echter meer betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg en saamhorigheid. Door de terugtrekkende overheid komt er meer verantwoordelijkheid bij de burgers te liggen en daarin ziet het Wijkteam Houthaven een coördinerende rol voor zichzelf. Ideeën zijn er genoeg, zoals het plaatsen van een AED apparaat in de wijk.

 

Ideeën

 

Op papier kregen de buurtbewoners een aantal suggesties voorgelegd met de vraag om daar een top drie uit te kiezen. Ook kon eigen voorstellen worden ingediend.De resultaten van deze enquête worden via de website en de mededelingenborden in de flats verspreid. Ook wordt er een mededelingenbord bij de ingang van de wijk geplaatst, waar de eerstvolgende activiteit kan worden aangekondigd.

 

De suggesties gingen niet allemaal over grote, serieuze onderwerpen, maar ook over onderlinge ruildiensten, samen eten, wandelen en een vuurkorfavond. Het bevorderen van het onderlinge contact betekent meer saamhorigheid en uiteindelijk ook meer veiligheid. Dat heeft het wijkteam verwoordt in hun eigen motto

 

Geborgenheid door Betrokkenheid’

 

 

Klik op de foto om de serie te bekijken, op de pijl om verder te gaan, en Escape om terug te gaan naar de pagina.